TƯ LIỆU KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG TH&THCS TIÊN NHA

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGẦY TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

 

Một số hình ảnh về ngày khai giảng năm học 2020 - 2021 của trường TH&THCS Tiên Nha


Tác giả: Hồ Minh
Nguồn: Tin nhà trường