Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020 (15/09/2019)

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

TRƯỜNG TH&THCS TIÊN NHA          DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN (Tính đến 01/10/2019)

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Trú quán

Năm vào ngành

Trình độ đào tạo

Ngành đào tạo

Dân tộc

Đảng viên

Tin học

Ngoại ngữ

1

Nguyễn Thanh Hùng

Hiệu trưởng

09.05.1977

Lục Nam

Đồi Ngô

1998

ĐH

Toán

Kinh

2000

B

B

2

Hồ Đình Minh

Phó HT

20/05/1967

Lục Nam

Tiên Nha

1997

ĐH

QLGD

Kinh

2000

B

A2

3

Nguyễn Trí Lâm

Phó HT

11.01.1961

Yên Dũng

Đông Hưng

1983

ĐH

Toán

Kinh

1991

A

A

4

Nguyễn Văn Mẫn

Tổ trưởng

13/12/1973

Lục Nam

Tiên Nha

1995

ĐH

Văn hóa

Kinh

2000

B

A2

5

Nguyễn Thị Đào

Giáo viên

20/07/1971

Lục Nam

Tiên Hưng

1989

ĐH

Văn hóa

Kinh

 

B

A2

6

Nguyễn Thị Hương

Tổ phó

20/10/1972

Lục Nam

Đồi Ngô

1990

Văn hóa

Kinh

 

B

A2

7

Tống Thị Chuẩn

Giáo viên

22/03/1966

Lục Nam

Tiên Nha

1990

ĐH

Văn hóa

Kinh

 

B

A2

8

Phan Thị Thuý Hà

Tổ phó

15/07/1975

Lục Nam

Tiên Nha

1996

ĐH

Văn hóa

Kinh

2008

B

A2

9

Tống Thị Bích

Tổ phó

01/05/1975

Lục Nam

Tiên Nha

1996

ĐH

Văn hóa

Kinh

2007

B

A2

10

 Trần Thị Hằng

Giáo viên

10/09/1984

Lục Nam

Tiên Nha

2011

Văn hóa

 Hoa

 

B

B

11

Hoàng Văn Hiền

TPT

16/08/1971

Lục Nam

Đồi Ngô

1993

ĐH

Văn hóa

Kinh

1999

B

A2

12

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên

18/09/1979

 Bắc ninh

Đồi Ngô

2002

ĐH

T.Anh

Kinh

 

B

B2

13

Vũ Thị Thuận

Giáo viên

10/08/1966

Lục Nam

Tiên Nha

1986

ĐH

Văn hóa

Kinh

2010

B

A2

14

Nguyễn Thị Mai Hương

PCTCĐ

24/03/1974

Lục Nam

Đồi Ngô

1993

ĐH

Văn hóa

Kinh

2006

B

A2

15

Phạm Thị Chung

Giáo viên

06/01/1969

Lục Nam

Đồi Ngô

1989

ĐH

Văn hóa

Kinh

2002

B

A2

16

Nguyễn Thị Hảo

Tổ trưởng

01/11/1973

Lục Nam

Tiên Nha

1993

ĐH

Văn hóa

Kinh

2002

B

A2

17

Nguyễn Thị Minh

Giáo viên

10/08/1973

Lục Nam

Đồi Ngô

1993

ĐH

Văn hóa

Kinh

2012

B

A2

18

Trần Thị Mai Hương

Tổ trưởng

01/10/1977

Lục Nam

Đồi Ngô

1998

ĐH

Văn hóa

 Tày

2012

B

A2

19

Nguyễn Thị Hương (b)

Giáo viên

08/11/1972

Lục Nam

Tiên Nha

1991

TC

Văn hóa

Kinh

 

B

 

20

Nguyễn Thùy Trang

Giáo viên

02/02/1986

Lục Ngạn

Đồi Ngô

2011

MT

Kinh

2014

B

B2

21

V­ương Thị Tố Hoa

CTCĐ

02.09.1976

Lục Nam

Đồi Ngô

1998

ĐH

Sinh

Kinh

2001

B

 

22

Trần Thị Thanh Nhàn

TT TTN

21.11.1980

Tân Yên

Tiên Nha

2001

ĐH

Sinh

Kinh

2013

 

 

23

Đỗ Thị Út

TP TTN

18.07.1982

Sơn Động

Tiên Nha

2004

ĐH

Toán

Kinh

2012

 

 

24

Lê Thị Hậu

Giáo Viên

05.08.1977

Hiệp Hòa

Đồi Ngô

2003

ĐH

Toán

Kinh

 

B

A2

25

Trịnh Thị Dung

Giáo Viên

24.09.1978

Lục Nam

Đồi Ngô

1999

ĐH

Toán

Kinh

 

ĐH

B

26

Giáp Thị Mai

Giáo Viên

14.08.1978

Lục Nam

Đồi Ngô

1999

ĐH

Kinh

 

 

27

Tống Thị Phượng

Giáo viên

20.07.1983

Lục Nam

Tiên Hưng

2012

Sinh Địa

Kinh

2018

B

 

28

Đỗ Huy D­ương

Giáo viên

16.12.1976

Lục Nam

Tiên Hưng

2002

ĐH

Toán

Kinh

2009

ĐH

 

29

Nguyễn Minh Nhật

PTPT

13.07.1983

Lục Nam

Đồi Ngô

2010

ĐH

Thể Chất

Kinh

 

 

 

30

Nguyễn Mạnh Hùng

Giáo viên

2.11.1977

Lục Nam

Tiên Nha

2000

ĐH

Toán

Kinh

2013

ĐH

A2

31

Phan Thị Thành

TT TXH

19.11.1977

Yên Thế

Đồi Ngô

1998

ĐH

Văn

Kinh

2006

B

A2

32

Vũ Thị Hằng

TP TXH

06.04.1980

Hải Dương

Đồi Ngô

2002

ĐH

Văn

Kinh

2011

B

A2

33

Mai Thị Hư­ng

Giáo viên

15.12.1976

Hải Dương

Tiên Nha

1999

ĐH

Văn

Kinh

2007

 

 

34

Nguyễn Thị Thuận

Giáo viên

27.03.1970

Lục Nam

Đồi Ngô

1991

Văn

Kinh

 

B

A2

35

Vũ Thị Thu Hư­ơng

Giáo Viên

01.09.1981

Lục Nam

Đồi Ngô

2002

ĐH

T Anh

Kinh

2009

B

B2

36

Nguyễn Văn Vang

Giáo viên

04.04.1975

Lục Nam

Đồi Ngô

1999

ĐH

T Anh

Kinh

2006

 

B2

37

Hà Thị Th­ương

Giáo Viên

27.02.1985

Lục Nam

Đồi Ngô

2010

ĐH

Sử

Kinh

 

B

 

38

Phạm Thị Phương

Giáo viên

03.04.1987

Lục Nam

Đồi Ngô

2010

GDCD

Kinh

2018

B

A2

39

Nguyễn Thị Thanh Vân

Giáo Viên

06.06.1974

Yên Thế

Tiên Hưng

2001

MT

Kinh

 

B

 

40

Giáp Thị Thuý Nguồn

Giáo Viên

18.01.1980

Lục Nam

Tiên Nha

2002

AN

Kinh

2010

 

 

41

Vũ Văn Chiến

TT TVP

10.06.1970

Lục Nam

Tiên Nha

1994

TC

KT

Kinh

2007

 

 

42

Chu Thị Hương

TP TVP

11.6.1972

 Việt Yên

 Đồi Ngô

2000

KT

Kinh

 

B

B

43

Tạ Thị Thuý Hà

Kế toán

01.04.1981

Lục Nam

Đồi Ngô

2003

ĐH

KT

Kinh

2005

B

A

44

Nguyễn Thị Tuyền

PT đồ dùng

13.02.1988

Lục Nam

Tiên Nha

2010

ĐH

TV

Kinh

2009

B

A2

45

Vũ Thị Hương

PT YTTH

10.12.1992

Lục Nam

Đông  Phú

2013

TC

XN

Kinh

 

B

B

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

  

TSCBGV: 45 trong đó: CBQL: 03 (TH: 01; THCS: 02); TSGV: 37 (TH:17; THCS: 20); NVHC 05.

- GV TH: 17 (VH: 15; NN: 01; AN: 0; MT: 1)

- GVTHCS: 20 (Văn 04; Sử 01; Địa 01; GDCD 01; TD 1; NN 02; Toán 05; Lý 01; Hóa 01; Sinh 01; Nhạc 01; Họa 01).

- NVHC: 05 trong đó: KT 01; VT 01, TQ 01, TV 01, YTHĐ: 01.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: lucnam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 41
Năm 2021 : 1.569