Ngày ban hành:
26/12/2018
Ngày hiệu lực:
15/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/06/2019
Ngày hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/09/2020
Ngày hiệu lực:
20/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/10/2020
Ngày hiệu lực:
20/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013
Ngày ban hành:
15/09/2012
Ngày hiệu lực:
15/09/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
16/07/2012
Ngày hiệu lực:
16/07/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
17/05/2012
Ngày hiệu lực:
17/05/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
Ngày ban hành:
16/05/2012
Ngày hiệu lực:
16/05/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mức thu học phí cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành:
19/07/2011
Ngày hiệu lực:
19/07/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHỊ ĐỊNH Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Ngày ban hành:
04/07/2011
Ngày hiệu lực:
04/07/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thể thức và kĩ thuaath trình bày văn bản hành chính
Ngày ban hành:
19/01/2011
Ngày hiệu lực:
19/01/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website